ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის პირველი სტუდენტური კონფერენცია

2023 წლის 3 ნოემბერს „საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის პირველი სტუდენტური კონფერენცია – “ინეგრირებული ფსიქოთერაპია – მოდალობათაშორის დიალოგი”.
კონფერენციაზე მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის მსმენელებმა წარმოადგინეს ნაშრომები ფსიქოთერაპიის აქტუალური გამოწვევების შესახებ:
▪️ ხათუნა ხორავა, კვებითი აშლილობები, ანორექსიის სტარტეგიული ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია, როგორც მკურნალობის ეფექტური მეთოდი
▪️ ირმა ჩახვაძე, პანიკური შეტევების ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია
▪️ ქეთი აროშიძე, ხასიათისა და პიროვნული აშლილობების ფორმირების ინტეგრირებული თეორია
▪️ დავით ირემაშვილი, მასკულინობის ფორმირების საკითხები და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის როლი მის სოციალურ ინტეგრაციაში
▪️ ვასილ კორთხონჯია, ფსიქოდინამიკური ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოსინთეზის, როგორც დამოუკიდებელი სკოლების შედარებითი ანალიზი და ინტეგრირების შესაძლებლობები.